Kategorier
Webgovernance

Vælg dit fundament

Scene fra filmen Den eneste ene. Hovedpersonen Niller sidder på gulvet i flytterod sammen med kvinden Sus, som han har forelsket sig i.

Er du Niller eller Noller?

Har du set Susanne Biers filmklassiker, “Den eneste ene”, fra 1999? Hvis du har, så ved du, hvor vigtigt det er at vide, hvad man vil.

Niller laver køkkener. Og hvis kunden ikke ved, hvad hun vil, må Niller og hans makker lave køkkenet om flere gange undervejs. Det er spild af både tid og penge. Og det er da Noller.

Jeg er enig med Niller. Det er vigtigt at vide, hvad man vil opnå med det, man gør. Det er afgørende, når man vil lave værdifuld web for alle.

Find det fælles fundament

Hvis fundamentet under dit hus er dårligt, præger det hele byggeriet. Sådan er det også, når du bygger hjemmesider og andre digitale løsninger. Et svagt fundament giver en vaklende og ustabil indsats. 

WHYsites model for fundamenter kan hjælpe dig med at vælge det rigtige afsæt for din indsats. Ikke mindst i forhold til arbejdet med webtilgængelighed.

 Når du skal vælge, hvordan du vil gribe opgaven omkring webtilgængelighed an, bør du forholde dig til, hvor dit fokus skal være på de centrale akser “Modtager eller afsender” og “Lovgivning eller anvendelse”.

I afsnittet “WHYsites model for fundamenter” finder du en uddybning af modellen og af de fire grundlæggende fundamenter, som er:

  • det bærende
  • det sikre
  • det pragmatiske
  • det prioriterede

WHYsites model for fundamenter

Indholdet af modellen fremgår af de fire afsnit: "Det bærende fundament", "Det sikre fundament", "Det prioriterede fundament" og "Det pragmatiske fundament".

Det bærende fundament

I Danmark har vi en fælles national portal for digital borgerservice – borger.dk. Borger.dk har en ambition om at være Danmarks mest tilgængelige hjemmeside. Det afspejler sig blandt andet ved, at de arbejder ud fra en webtilgængelighed først strategi.

Når indsatsen omkring webtilgængelighed er det bærende fundament, bliver alle væsentlige beslutninger vedrørende organisationens webindsats vurderet med tanke på den betydning, de har for tilgængeligheden af organisationens digitale løsninger. Det gælder, hvad enten disse løsninger er hjemmesiden, mobilapplikationer eller selvstændige løsninger til administration eller selvbetjening.

Tilgængelighed er en FN sikret rettighed (Handicapkonventionen, artikel 9). Det gælder også digital tilgængelighed. Det er med andre ord elementer som demokrati, medborgerskab og medindflydelse, der er på spil, når vi taler webtilgængelighed.

Når det gælder offentlige organers hjemmesider og mobilapplikationer er webtilgængelighed desuden et lovkrav i hele EU. Og fra 28. juni 2025 kommer der også til at gælde fælles europæiske tilgængelighedskrav for en række produkter og tjenester på det private marked.

Når webtilgængelighed udgør det bærende fundament, tager webindsatsen afsæt i både lovkrav og brugernes oplevelse af reel tilgængelighed. De to ting er ikke altid det samme. Du kan godt leve op til kravene i loven, uden at du nødvendigvis laver en løsning, der fungerer godt for alle brugere – uanset forudsætninger.

Derfor er det afgørende, at du både lytter til og inddrager brugerne og relevante faglige eksperter på området, når du arbejder med webtilgængelighed som det bærende fundament. 

Hvis din organisation er omfattet af både demokratiske og juridiske forpligtelser omkring webtilgængelighed, og hvis I har mange og mangfoldige typer af brugere, vil det være nærliggende at vælge det bærende fundament som afsæt for den samlede webindsats.

Det sikre fundament

IHvis du tilhører kategorien “offentligt eller offentligretligt organ”, er dine hjemmesider og mobilapplikationer omfattet af lovkrav. Og embedsmænd skal selvfølgelig overholde loven.

Det er imidlertid langt fra alle offentlige organers websteder og mobilapplikationer, som har samme store og mangfoldige målgruppe af brugere som vores fælles nationale portaler borger.dk, skat.dk, virk.dk og sundhed.dk. Eller som centrale hjemmesider og apps fra landets fem regioner og 98 kommuner.

Når webtilgængelighed udgør det sikre fundament, tager indsatsen afsæt i lovgivningen. Her er det vigtigt, at du lytter til og inddrager relevante tekniske og juridiske eksperter på området. 

Det er for eksempel vigtigt, at du får fagligt kompetent rådgivning og vejledning, når du skal have vurderet tilgængeligheden af en hjemmeside eller mobilapplikation, og når du skal udfylde og offentliggøre den tilgængelighedserklæring (WAS – Web Accessibility Statement), som loven om webtilgængelighed kræver.

Hvis din organisation er omfattet af både demokratiske og juridiske forpligtelser omkring webtilgængelighed, og hvis din målgruppe er begrænset og velkendt, vil det være nærliggende at vælge det sikre fundament som afsæt for den samlede webindsats.

Det pragmatiske fundament

Hvis du ikke er underlagt lovgivning, som stiller krav om webtilgængelighed, er du friere stillet. Så behøver du ikke fokusere på, om du formelt og teknisk lever op til kravene i de gældende standarder. I stedet kan du tage afsæt i det, der virker.

Når webtilgængelighed udgør det pragmatiske fundament, fokuserer du på, om dine digitale løsninger reelt kan bruges af alle, der gerne vil bruge dem.

Her er det afgørende, at du især lytter til og inddrager brugerne, når du planlægger, udvikler og tester dine digitale løsninger. Det er selvfølgelig altid en god idé at tage faglige eksperter i webtilgængelighed med i processen. 

Det er i øvrigt en myte, at det er dyrt at gøre digitale løsninger tilgængelige for alle. Hvis webtilgængelighed bliver tænkt ind fra begyndelsen, koster det sjældent mere at udvikle produkter og tjenester, der kan bruges af (og sælges til) alle.

Hvis din organisation ikke er omfattet af demokratiske eller juridiske forpligtelser omkring webtilgængelighed, men hvis I har mange og mangfoldige typer af brugere, vil det være nærliggende at vælge det pragmatiske fundament som afsæt for den samlede webindsats.

Det prioriterede fundament

Hvis du hverken er underlagt lovgivning eller har en demokratisk forpligtelse til, at gøre dine digitale løsninger tilgængelige for alle, der gerne vil bruge dem, kan du vælge det prioriterede fundament.

Når webtilgængelighed udgør det prioriterede fundament, fokuserer du først og fremmest på den værdi, en indsats på området vil kunne tilføre din virksomhed. Du vejer indsats og udbytte op mod hinanden og prioriterer de tiltag, som skaber værdi for dig og din bundlinje.

Hvis du for eksempel driver e-handel, vil du som regel være interesseret i at have så mange potentielle kunder i din digitale butik som muligt. Og give dem mulighed for rent faktisk at købe noget.

Rigtigt mange virksomheder, som har en e-shop, har ikke fokus på, om deres løsning reelt kan bruges af alle. Det kan bogstaveligt talt koste dyrt. Skrækeksemplet fra virkelighedens verden er pizzamanden, som lever i lykkelig uvidenhed om, man kun kan bestille og betale i hans e-shop, hvis man kan bruge en mus. Hvis man navigerer ved hjælp af tastatur (og det er slet ikke usædvanligt), er det “bare ærgerligt Sonny Boy”. Ingen mus – ingen pizza.

Hvis du hverken er omfattet af demokratiske eller juridiske forpligtelser omkring webtilgængelighed, men hvis du gerne vil nå ud til og handle med så mange kunder, som muligt, vil det være nærliggende at vælge det prioriterede fundament som afsæt for den samlede webindsats.

Sinnet Ellehauge Haag - portræt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *